Ý thức về bản thân, tự tin, ý thức về giá trị của bản thân

Sự thiếu tình yêu với chính cơ thể và bản thân mình, thiếu ý thức về bản thân cũng như thiếu tự tin và thiếu ý thức về giá trị của bản thân, là những biểu hiện đi kèm hoặc là một phần nguyên nhân của rất nhiều vấn đề và bệnh tật. Hầu như mỗi bệnh nhân của chúng tôi, đều ít nhiều mắc phải những vấn đề trong những lĩnh vực này. Thêm vào đó, là cảm giác tội lỗi, xấu hổ, lương tâm bị cắn rứt, đôi lúc ghét bỏ chính bản thân mình. Vô thức tự ngầm huỷ hoại bản thân cho đến khi cơ thể hoàn toàn bị huỷ hoại.

confidence hypnosis

Thôi miên giúp bạn tự tin và thành đạt hơn

Có rất ít bệnh nhân đến điều trị chỉ vì muốn cải thiện ý thức về bản thân, tự tin, ý thức về giá trị cơ thể và bản thân, hay tình yêu với chính cơ thể của mình. Nhưng đây là thông tin tốt, bởi vấn đề này không nhất thiết phải chữa độc lập, mà có thể chữa bên cạnh những vấn đề khác. Nói một cách cụ thể hơn: Khi nền tảng của vấn đề thực sự ,có thể là chứng sợ hãi, trầm cảm, hay những bệnh thế chất khác đã được xử lý, thì Vô thức sẽ thoát khỏi những suy nghĩ và cảm giác tiêu cực đồng thời bắt đầu tiến trình tái cấu trúc.

Những can thiệp nhằm đẩy cao sự tự tin, ý thức về bản thân, ý thức về giá trị bản thân, cũng như tình yêu chính bản thân mình, sẽ có một sức mạnh rất lớn. Toàn bộ hình ảnh về bản thân sẽ được cải thiện tích cực và chỉ cần một thời gian rất ngắn. Bởi vậy, hầu như trong mỗi lần diều trị, chúng tôi đều tạo cơ hội cho bệnh nhân của mình tự trải nghiệm rằng, việc yêu và thừa nhận chính bản thân đối với họ hiện tại đã khó như thế nào. Vào cuối đợt trị liệu, những người bệnh có thể THỰC SỰ TRẢI NGHIỆM lại và họ sẽ nhận ra rằng : chỉ sau một thời gian rất ngắn, cách nhìn và tình cảm của họ đối với chính họ đã hoàn toàn thay đổi. Sự so sánh này, sẽ cho người bệnh thấy một cảm giác vô cùng ấn tượng, ấn tượng đến mức anh ta sẽ biết chắc chắn rằng những thay đổi tích cực đã bắt đàu xuất hiện. Khi cảm nhận có ý thức được những thay đổi này , thông thường thì người bệnh đều thấy vô cùng kinh ngạc, và mừng rỡ.

Thay cho một ví dụ, tôi xin mô tả những thay đổi mà những bệnh nhân của chúng tôi thông thường luôn trải nghiệm: Vào đầu thời gian của quá trình trị liệu, tôi đưa cho bệnh nhân một chiếc gương, và yêu cầu anh ta tự ngắm mình trong gương và nói câu: “Bằng cả trái tim, tôi yêu và chấp nhận bản thân mình với tất cả những khuyết điểm và hạn chế của bản thân.” Khi nói xong anh ta sẽ thấy rằng việc nhìn, công nhận và yêu chính mình đã khó khăn như thế nào. Anh ta cảm thấy sự từ chối chính mình, sự xấu hổ và đó cũng là những thứ vẫn ngăn cản anh ta (trong Vô thức), yêu và chấp nhận chính mình một cách vô điều kiện. Một số bệnh nhân còn không thể dám nhìn vào chính mình,còn một số khác thì bắt đầu nói lắp. Cũng có khi giọng nói của họ lại hoàn toàn phản lại nội dung, hoặc người bệnh nói câu nói trên một cách hoàn toàn vô cảm. Khi những người bệnh tự nhìn mình trong gương vào cuối đợt diều trị và vẫn nói với mình câu: “Bằng cả trái tim, tôi yêu và chấp nhận bản thân mình với tất cả những khuyết điểm và hạn chế của bản thân.“, lập tức họ sẽ nhận thấy là trước đây họ đã từng có lỗi, và đó là một lỗi lớn, là không chấp nhận và yêu được bản thân của chính mình. Đại đa số mọi bệnh nhân đều thốt lên với một cảm giác vui sướng, bởi lần đầu tiên tự ngắm họ trong gương với một cảm giác chấp nhận, yêu thương và đồng cảmnhư vậy. Sự thay đổi này là tiền đề tích cực, nó quyết định cho mọi sự ổn định trong cơ thể, cũng như những nguyện vọng lớn lao khác nữa trong cuộc đời của mỗi con người…

Hầu như mỗi bệnh nhân của chúng tôi, đều ít nhiều mắc phải những vấn đề trong những lĩnh vực này. Thêm vào đó, là cảm giác tội lỗi, xấu hổ, lương tâm bị cắn rứt, đôi lúc ghét bỏ chính bản thân mình. Vô thức tự  ngầm huỷ hoại bản thân cho đến khi cơ thể hoan toan bị huỷ hoại.

Có rất ít bệnh nhân đến điều trị chỉ vì muốn cải thiện ý thức về bản thân, tự tin, ý thức về giá trị cơ thể và bản thân, hay tình yêu với chính cơ thể của mình.

Nhưng đây là thông tin tốt, bởi vấn đề này không nhất thiết phải chữa độc lập, mà có thể chữa bên cạnh những vấn đề khác. Nói một cách cụ thể hơn: Khi nền tảng của vấn đề thực sự ,có thể là chứng sợ hãi, trầm cảm, hay những bệnh thế chất khác đã được xử lý, thì Vô thức sẽ thoát khỏi những suy nghĩ và cảm giác tiêu cực đồng thời bắt đầu tiến trình tái cấu trúc. Những can thiệp nhằm đẩy cao sự tự tin, ý thức về bản thân, ý thức về giá trị bản thân, cũng như tình yêu chính bản thân mình, sẽ có một sức mạnh rất lớn. Toàn bộ hình ảnh về bản thân sẽ được cải thiện tích cực và chỉ cần một thời gian rất ngắn.

Bởi vậy, hầu như trong mỗi lần diều trị, chúng tôi đều tạo cơ hội cho bệnh nhân của mình tự trải nghiệm rằng, việc yêu và thừa nhận chính bản thân đối với họ hiện tại đã  khó như thế nào. Vào cuối đợt trị liệu, những người bệnh có thể THỰC SỰ TRẢI NGHIỆM lại và họ sẽ nhận ra rằng: chỉ sau một thời gian rất ngắn, cách nhìn và tình cảm của họ đối với chính họ đã hoàn toàn thay đổi. Sự  so sánh này, sẽ cho người bệnh thấy một cảm giác vô cùng ấn tượng, ấn tượng đến mức anh ta sẽ biết chắc chắn rằng những thay đổi tích cực đã bắt đàu xuất hiện. Khi cảm nhận có ý thức được những thay đổi này , thông thường thì người bệnh đều thấy vô cùng kinh ngạc, và mừng rỡ.

Thay cho một ví dụ, tôi xin mô tả những thay đổi mà những bệnh nhân của chúng tôi thông thường luôn trải nghiệm:

Vào đầu thời gian  của quá trình trị liệu, tôi đưa cho bệnh nhân một chiếc gương, và yêu cầu anh ta tự ngắm mình trong gương và nói câu: “Bằng cả trái tim, tôi yêu và chấp nhận bản thân mình với tất cả những khuyết điểm và hạn chế của bản thân.” Khi nói xong anh ta sẽ thấy rằng việc nhìn, công nhận và yêu chính mình đã khó khăn như thế nào. Anh ta cảm thấy sự từ chối chính mình, sự xấu hổ và đó cũng là những thứ vẫn ngăn cản anh ta (trong Vô thức), yêu và chấp nhận chính mình một cách vô điều kiện. Một số bệnh nhân còn không thể dám nhìn vào chính mình,còn một số khác thì bắt đầu nói lắp. Cũng có khi giọng nói của họ lại hoàn toàn phản lại nội dung, hoặc người bệnh nói câu nói trên một cách hoàn toàn vô cảm.

Khi những người bệnh tự nhìn mình trong gương vào cuối đợt diều trị và vẫn nói với mình câu: “Bằng cả trái tim, tôi yêu và chấp nhận bản thân mình với tất cả những khuyết điểm và hạn chế của bản thân.“,lập tức họ sẽ nhận thấy là trước đây họ đã từng có lỗi, và đó là một lỗi lớn, là không chấp nhận và yêu được bản thân của chính mình. Đại đa số mọi bệnh nhân đều thốt lên với một cảm giác vui sướng, bởi lần đầu tiên tự ngắm họ trong gương với một cảm giác chấp nhận,yêu thương và đồng cảm như vậy. Sự thay đổi này là tiền đề tích cực, nó quyết định cho mọi sự ổn định trong cơ thể, cũng như những nguyện vọng lớn lao khác nữa trong cuộc đời của mỗi con người…

Theo Th.s Nguyễn Mạnh Quân

Hiện nay Trung tâm Unesco Nghiên cứu và ứng dụng Khoa học thôi miên Việt Nam
Đang mở lớp học có thể trợ  giúp người thoát khỏi nhiều chứng bệnh rất thành công. Phương pháp có thể giúp bệnh nhân khỏi bệnh mà không cần thuốc,  bạn hoàn toàn có thể vận dụng trị liệu ngay tại khoá học bằng các kỹ thuật thôi miên Chỉ có tại Châu Âu lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam. Khoá học nâng cao sức khoẻ” Khơi nguồn sức sống mới” vận dụng những phép” thần thông” để người bệnh tự trị liệu bệnh cho chính mình ! Giúp học viên tự tin hơn, yêu cuộc sống hơn.

Xem chi tiết thông tin khoá học :https://thoimien.vn/khoi-nguon-suc-song-moi/

Trả lời

0941018079