VTV 1 – Phỏng vấn Chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân về Khoa học thôi miên

VTV 1 – Phỏng vấn Chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân về Khoa học thôi miên ?wmode=transparent” frameborder=”0″ allowfullscreen>