Video Kết quả tự chữa bệnh | Chuyên gia tâm lý và thôi miên trị liệu Nguyễn Mạnh Quân
Tel: 0904 606 965
Email: info@thoimien.vn
Trung tâm Nghiên cứu phát triển sức khỏe Thể Tâm Trí

Những Video đặc biệt không thể không xem!

Giải mã Tiền kiếp- Luân hồi từ Chuyên gia NMQ

Chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân nói về chứng Sợ hãi và cách gỡ bỏ

VTV3- Giải mã thôi miên phần 1- Chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân

VTV3- Chữa bệnh bằng thôi miên phần 3- Chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân

Đài TH Hà Nội PV Chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân về ngôn ngữ cơ thể

Chương trình trị liệu từ xa của Chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân

Chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân nói về bệnh trầm cảm

VTV3- Chữa bệnh bằng thôi miên phần 2- Chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân

Truyền hình AVG- Giải mã bí mật thôi miên

VTV1- Phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân về ngôn ngữ cơ thể

Những kết quả tự trị liệu khỏi bệnh từ người trải nghiệm