• Bạn học cách sau ít phút có thể đạt đến trạng thái tự  thôi miên, những ám thị đã thực sự có thể  phát huy tác dụng trong trạng thái này. 
  • Hơn nữa bạn được học cách sử dụng mã từ để chỉ sau ít giây có thể đi vào trạng thái tự thôi miên. Nhiều học viên đã làm chủ được kỹ thuật “thôi miên tức thì” ngay trong buổi seminar.
  • cherry-therapies-hypnotherapy
  • Bạn học được cách thử để có thể kiểm chứng trực tiếp tác dụng của thôi miên, và như vậy bạn có thể chắc chắn rằng những ám thị của mình cũng thực sự được vô thức tiếp nhận. 
  • Bạn được học cách “lập trình” những suy nghĩ, cảm xúc và phương thức hành vi tích cực vào vô thức của mình. Như vậy chính là bạn đã lập trình để có được sức khoẻ và một tương lai hạnh phúc hơn. 
  • Bạn sẽ được biết những điều kiện tiên quyết để có thể cài đặt những mã từ trong vô thức của mình và sử dụng chúng ví dụ như để có thể tập trung sau giây lát giống như một tia laser hoặc ngay lập tức ngắt cơn đau. 
  • Bạn sẽ học cách sử dụng tự thôi miên để đạt được những mục tiêu sức khoẻ nhất định. Những phương pháp được dạy trong seminar đã được chứng minh là thành công trong việc xử lý những trường hợp mắc các chứng lo âu và sợ hãi, trầm cảm, những trải nghiệm và những chấn thương cũ, cai thuốc, giảm cân, chữa đau sau tai nạn hoặc phẫu thuật, bị hạn chế về thành tích (trong thể thao, diễn thuyết…).

 

0941018079