Hỗ trợ điều trị trầm cảm, em đã thực sự hồi sinh sau khóa học

Từ bệnh trầm cảm, em đã thực sự hồi sinh sau khóa học  Chị Nguyễn Thị Thu Hạnh: “…Cảm nhận của em là một quá trình dài và em cảm thấy nó tuyệt vời và mầu nhiệm lắm. Bản thân em trước khi tham gia theo học khóa học này, em đã bị mất ngủ và … Đọc tiếp Hỗ trợ điều trị trầm cảm, em đã thực sự hồi sinh sau khóa học