Tự trị liệu bằng EFT, không còn viêm tuyến nước bọt, tiểu đường, dạ dày, thần kinh tọa mãn tính

Nhờ phương pháp EFT, tôi trị liệu hết đau khớp gối, viêm tuyến nước bọt, tiểu đường, đau dạ dày, thần kinh tọa mãn tính Cô Vũ Thị Bảo (Sơn Tây, Hà Nội): tự trị liệu hết các bệnh: tiểu đường, viêm sưng hạch, đau khớp, đau dạ dày,… sau 4 tháng học và thực hành các … Đọc tiếp Tự trị liệu bằng EFT, không còn viêm tuyến nước bọt, tiểu đường, dạ dày, thần kinh tọa mãn tính