Tôi hết đau gai đôi đốt sống và thoát vị đĩa đệm và không còn phải đeo đai nữa

Ngay trên lớp, tôi đã hết đau do gai đôi đốt sống và bệnh thoát vị đĩa đệm từ 5 năm    Anh Nguyễn Văn Bình, sĩ quan quân đội, Biên Hòa – Đồng Nai: “…Thật là kỳ diệu! Tôi đã phải lặp đi lặp lại câu nói này nhiều lần, bởi đã từ 5 năm nay … Đọc tiếp Tôi hết đau gai đôi đốt sống và thoát vị đĩa đệm và không còn phải đeo đai nữa