Tiền trị liệu tâm lý cho một thân chủ

Trích đoạn tiền trị liệu tâm lý cho một bệnh nhân bị trầm cảm nặng.