Thư cảm ơn của anh Nguyễn Văn Bình- Học viên “Khơi nguồn sức sống mới”

Anh Nguyễn Văn Bình  Anh Nguyễn Văn Bình, sĩ quan quân đội, Biên Hòa – Đồng Nai: “…Thật là kỳ diệu! Tôi đã phải lặp đi lặp lại câu nói này nhiều lần, bởi đã từ 5 năm nay tôi bị gai đôi đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Đi chữa khắp nơi nhưng không khỏi, … Đọc tiếp Thư cảm ơn của anh Nguyễn Văn Bình- Học viên “Khơi nguồn sức sống mới”