Lời cảm ơn từ học viên qua cảm nhận video

Lời cảm ơn từ học viên qua cảm nhận video : khoá học khơi nguồn sức sống mới Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam  Trung tâm UNESCO nghiên cứu và ứng dụng khoa học thôi miên Việt Nam “Liệu pháp thôi miên không chỉ là” Thánh đạo”  trong ngũ lộ y đạo, mà còn … Đọc tiếp Lời cảm ơn từ học viên qua cảm nhận video