Những tiền đề quan trọng khi thôi miên thành công

 Những tiền đề quan trọng khi thôi miên thành công

Tiền đề quan trọng khi thôi miên
Tiền đề quan trọng khi thôi miên

Tiền đề quan trọng đầu tiên cho sự thành công chính là sự sẵn sàng thay đổi của quý vị. Quý vị có cảm thấy đã phải chịu đựng quá lâu, và hiện đã sẵn sàng bắt đầu cho những sự thay đổi cần thiết của cuộc đời mình hay chưa??? Nếu câu trả lời là „chưa“ thì không có liệu pháp nào có thể thực sự giúp cho quý vị được. Còn nếu quý vị đã đạt đến điểm sẵn sàng thay đổi và muốn thay đổi thì quý vị sẽ tìm thấy ở liệu pháp Thôi Miên Phân tích, một phương pháp rất hữu hiệu và vô cùng bổ ích đối với quý vị. Nó sẽ có thể hỗ trợ quý vị rất nhiều trên tiến trình thay đổi mà quý vị đang mong muốn này.

Chúng ta hãy xem xét ảnh hưởng của quan điểm lên ám thị:

Nếu quý vị muốn có một sự thay đổi thực sự, thì quan điểm của quý vị sẽ đóng góp một vai trò rất lớn trong việc quyết định, là ám thị liệu có đạt được tới Tiềm thức của quý vị, để phát huy tác dụng hay không, hay sẽ bị trả trở lại. Nếu Quý vị muốn thành công thì qúy vị sẽ không có cách lựa chọn nào hơn, mà quý vị phải quyết định lựa chọn một trong những quan điểm tin tưởng sau đây – điều này sẽ phù hợp và đúng cho mọi ám thị:

“Tôi hài lòng với ám thị đó và tôi BIẾT nó sẽ phát huy tác dụng. Tôi tin chắc rằng nó sẽ có tác dụng và rất tốt đôi với tôi.” Nếu quý vị khẳng định và tin như vậy, thì ám thị sẽ có thể tiếp xúc trực tiếp được với cỗ máy tính của Tiềm thức, và từ đó sự thay đổi theo mong muốn của quý vị bắt đầu diễn ra. Nhưng rất tiếc vì vẫn còn tới 4 quan điểm khác đều gây ra thất bại.

Nếu một ám thị đi trái lại với những giá trị, chuẩn mực về đạo đức và tôn giáo hoặc luân lý của quý vị, thi nó sẽ không đến được tới tiềm thức. Ám thị đo sẽ bị phong toả và bật trở lại. Trong trường hợp này sẽ không có sự thay đổi nào xảy ra.

Nếu quý vị thấy thờ ơ, không quan tâm tới việc một ám thị có thành công hay không, thì ám thị đó cung sẽ bị trả lại và bị thất bại. Ở đây cũng không có thay đổi nào diễn ra. Ví dụ, nếu như một người đến để bỏ thuốc lá bằng liệu pháp Thôi Miên, nhưng không phải do tự nguyện mà do được bác sĩ, hoặc những người thân trong gia đình của mình yêu cầu, hay bắt buộc thì điều này cũng sẽ không thể thực hiện được.

Theo Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Quân phân tích