Quy trình chữa bệnh bằng thôi miên

Quy trình chữa bệnh bằng thôi miên
Quy trình chữa bệnh bằng thôi miên

Sau thời gian tìm hiểu về vấn đề của người bệnh (mô tả bệnh, những điều trị trước đó, mục tiêu của trị liệu v.v…) và một cuộc nói chuyện ngắn về chủ đề thôi miên (nhằm loại bỏ những hình dung sai lệch) thì lần thôi miên trị liệu thứ nhất được tiến hành.

Ngay trong lần này, người bệnh đã có thể được đưa vào trạng thái thôi miên rất sâu (xem thêm Video về thôi miên). Và sau khi trạng thái thôi miên đạt đến một độ sâu cần thiết, thì phương pháp ám thị và phân tích thôi miên được đưa vào thực hiện.

Nguyên nhân của những vấn đề sẽ được khám phá và loại bỏ, ví dụ như : sau khi một cú sốc tinh thần nào đó (thường là một tình huống trong quá khứ đã xảy ra, dẫn đến những gánh nặng tinh thần).

thôi miên chữa bệnh theo quy trình
thôi miên chữa bệnh theo quy trình

Những xúc cảm và những sự tin tưởng, cũng như cách suy nghĩ mang tính tiêu cực được loại bỏ, và thay vào đó là những xúc cảm và suy nghĩ, tin tưởng tích cực thì ca trị liệu sẽ được kết thúc.

Còn khi mà một loạt vấn đề đã được xử lý hết, thì cũng là lúc mà quá trình trị liệu đã được thành công. (xem thêm tại Điều trị thôi miên tăng cường)Trong trường hợp cần có những ca điều trị tiếp theo, thì quy trình trên sẽ được tiến hành sâu và kỹ hơn.

Với những bệnh thể chất nặng, quá trình điều trị được tăng cường và đẩy nhanh, thông qua sự kết hợp giữa thôi miên sâu và điều hòa năng lượng.

Nguyễn Mạnh Quân

Trả lời

0941018079