BS từ CHLB Nga: Những phương pháp, kỹ thuật trị liệu vô cùng độc đáo chữa bệnh trầm cảm

Đây là phương pháp trị liệu tổng hợp vô cùng đặc biệt để chữa căn bệnh trầm cảm    Ông Thân Đức Tài, Bác sỹ đông y, Giám đốc Trung tâm trị liệu và y học cổ truyền Việt Nam tại Maxcơva: “…Cũng là một trong những Nhà trị liệu Việt Nam có Trung tâm trị liệu hợp … Đọc tiếp BS từ CHLB Nga: Những phương pháp, kỹ thuật trị liệu vô cùng độc đáo chữa bệnh trầm cảm