Những thói quen xấu (habits) là những chương trình đã được lưu lại trong Vô thức, được chạy một cách tự động và không hề được ý thức cân nhắc đến. Có hai loại thói quen: thói quen tốt và thói quen xấu. Tuy vậy, phần lớn thói quen là những phản ứng tự động, thông qua những tác động nào đó. Liệu pháp hành vi gọi đó là những phản ứng có điều kiện. Do vậy, thói quen rất khó thay đổi, vì nó diễn ra một cách tự động, nghĩa là vô thức. Quý vị đã bao giờ giật mình tự hỏi „không biết mình đã tắt đèn hay khoá cửa hay chưa?“ Nhưng khi kiểm tra lại, thì kết quả là quý vị đã làm những việc đó rồi mà không hề ý thức (để ý) đến chúng.Những ví dụ khác: điện thoại kêu và chúng ta chộp lấy máy nghe. Sau khi ăn, chúng ta đánh răng. Nếu chúng ta không làm những việc đó, chúng ta sẽ bị một cảm giác khó chịu nhắc nhở.
BadHabit_smoke-logo
Sẽ thật tuyệt vời, nếu ta có thể thiết lập được các chương trình và  những thói quen tích cực trong vô thức của chúng ta, để rồi sau đó, chúng sẽ chạy tự động mà ta không còn phải để ý đến chúng nữa.
Những người đã từng chỉ thông qua những nỗ lực của bản thân, để cố gắng vượt qua những thói quen xấu như hút thuốc, ăn uống không có lợi cho Sức khoẻ hoặc lười vận động,  thường hay bị thất bại mỗi khi không chú ý và không tập trung đến mục tiêu của mình. Họ chỉ nghĩ tới rất nhiều những dự định nghiêm túc, và có tính phức tạp dành cho năm tới, những dự định vốn đơn giản hơn lại chinh là điều mà mọi người khó có thể thực hiện được.
Thói quen chỉ có thể được xoá bỏ, khi chúng được thay thế bằng một thói quen khác (và hi vọng là tích cực), (và chính vì vậy, những thói quen tiêu cực,cố hữu  cần phải xử lý và xóa bỏ.vấn đề là ở chỗ , nó lại nằm trong Vô thức hệ). Nhưng tất cả những trường hợp này, đều sẽ được liệu pháp Thôi Miên thực hiện một cách đơn giản hơn nhiều, vì Thôi Miên có khả năng tạo liên hệ và tiếp xúc trực tiếp với vô thức, nơi những thói quen (chương trình) đó được lưu giữ kể từ lúc con người vẫn còn đang nằm ở phôi thai.
Thông qua Thôi Miên, việc loai bỏ các thói quen xấu và thiết lập những thói quen tích cực, sẽ được thực hiện một cách rất đơn giản. Do đó, người ta có thể bỏ được thuốc lá sau khi được một nhà Thôi Miên trị liệu giỏi điều trị trong một thời gian rất ngắn, ngay cả khi họ đã từng hút một đến hai bao thuốc mỗi ngày và thậm chí đã từ nhiều năm nay.Một ví dụ đáng kể khác nữa, đó là nhận xét của một người tham gia hội thảo, chị ta đã sử dụng phương pháp Tự Thôi Miên để giảm cân. Chị ta nói : “Tôi chưa từng bao giờ ăn táo… nhưng bây giờ, tôi lại  rất thích ăn  và nhất là trước mỗi bữa ăn chính . Và tôi rất ngạc nhiên là táo rất ngon! Cả các món rau Salat vốn là món tôi rất ghét từ trước, và gần như chẳng bao giờ ăn, thì từ sau buổi hội thảo, rau Salat trở thành món ăn chính, gần như hàng ngày của tôi. Qua đó, tôi đã giảm cân và thực sự rất tự hào về bản thân mình. Tôi rất mừng về những kết quả đã tự đến  với tôi như những phép lạ này…“

Trả lời

0941018079