012

Để cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những doanh nhân và đội ngũ những người làm việc văn phòng, có được những kiến thức cơ bản về tâm lý ứng xử hàng ngày, đồng thời có được những kiến thức về ngôn ngữ cơ thể, những kỹ năng đặc biệt trong giao tiếp, trong đàm phán, trong tổ chức, trong kinh doanh, những kỹ năng giải quyết mọi vấn đề, Trung tâm Nghiên cứu phát triển sức khỏe Thể-Tâm-Trí xây dựng chương trình tập huấn ĐÀM PHÁN – ỨNG XỬ NÂNG CAO dành cho tất cả những ai muốn nâng cao khả năng và giá trị của chính mình khi tham gia vào mọi hoạt động của cuộc sống

Trả lời

0941018079