Mắt sáng trở lại, hết trầm cảm nhờ thôi miên và EFT trị liệu

Mắt em đã sáng trở lại, hết trầm cảm nhờ thôi miên và EFT trị liệu   Anh Lê Thanh Tùng, (Bến Bính, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng): “…Tôi đã từng phải sống trong sợ hãi, lo lắng rất nhiều. Mất ngủ thường xuyên, tinh thần hoảng loạn, sợ ánh sáng, sợ mọi thứ kể cả từ đứa … Đọc tiếp Mắt sáng trở lại, hết trầm cảm nhờ thôi miên và EFT trị liệu