“Đọc siêu tốc”- tăng tốc độ đọc bằng phương pháp thôi miên

  Một số kết quả tăng tốc độ đọc và khả năng ghi nhớ tại lớp Đọc siêu tốc- Hiểu sâu- Nhớ lâu diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 3-5/7/2015. Chỉ sau 2 lần luyện tập trong 1 buổi, với thời gian mỗi lần khoảng 30 phút,  tốc độ đọc của hầu hết các học … Đọc tiếp “Đọc siêu tốc”- tăng tốc độ đọc bằng phương pháp thôi miên