Hình ảnh lớp học Khơi nguồn sức sống mới TP HCM

Một số hình ảnh tại lớp học Khơi nguồn sức sống mới tại Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 29,30,31 tháng 3 năm 2013

Xem cả album vào link sau: Click Here

anh-nhe

KSSM.HCM.K1.28032013.4

NHẬN XÉT CỦA BẠN

Nhập nhận xét của bạn!
Vui lòng gõ họ tên