Chỉnh thẳng cột sống chưa đầy 2 phút – Chữa lệch đĩa đệm, thoát vị đĩa đệm cột sống bằng thôi miên

THÔI MIÊN CÓ THỂ CHỮA LỆCH CỘT SỐNG, LỆCH ĐĨA ĐỆM BẰNG CHÍNH PHÉP LẠ CỦA CƠ THỂ  Trị liệu lệch đĩa đệm- lệch đốt sống lưng chỉ bằng lời nói – Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trong khóa huấn luyện cho các chuyên gia thôi miên trị liệu trình độ 2/3, … Đọc tiếp Chỉnh thẳng cột sống chưa đầy 2 phút – Chữa lệch đĩa đệm, thoát vị đĩa đệm cột sống bằng thôi miên