Cảm nhận học viên Lê Quang Thi – Tuyên Quang

Cảm nhận học viên Lê Quang Thi – Tuyên Quang Chào Thầy, những người cộng sự của Thầy và các bạn lớp “Khởi nguồn sức sống mới” khóa I             Tôi là Lê Quang Thi, đang công tác tại tỉnh Tuyên Quang (điện thoại: 0984.682.639).            Thật vinh dự, tự hào … Đọc tiếp Cảm nhận học viên Lê Quang Thi – Tuyên Quang