Cảm nhận của những học viên “Khơi nguồn sức sống mới”

Đây là Video và lời ghi nhận hàng trăm kết quả tự trị liệu thành công của những học viên tham gia các khóa Seminar “Khơi nguồn sức sống mới”, được trực tiếp hướng dẫn bởi Chuyên gia tâm lý và thôi miên trị liệu Nguyễn Mạnh Quân. Những bệnh mãn tính phổ biến được các học viên tự trị liệu … Đọc tiếp Cảm nhận của những học viên “Khơi nguồn sức sống mới”