Fachgesellschaften (các tổ chức và các hiệp hội Thôi Miên)

Tại nước Đức:

Tại Thụy sỹ:
Schweizerische Ärztegesellschaft für Hypnose (SMSH)
Schweizer Gesellschaft für Autogenes Training (SGAT)
Schweizerische Gesellschaft für klinische Hypnose (GHypS)
Fachkliniken(Các bệnh viện chuyên về Thôi Miên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *