bo-phan-bi0an-nhat-co-the
Bộ series về Cơ thể Con người
Phần 1
http://www.youtube.com/watch?v=Vaq23ZIFif8&feature=player_embedded
Não Bộ Phát Triển (Brain Power)
Phần 2
http://www.youtube.com/watch?v=Pn0Nb2_VGr4&feature=player_embedded
Não Bộ Phát Triển (Brain Power)
Phần 3
http://www.youtube.com/watch?v=eNi5KoENDtI&feature=player_embedded
Quá trình phát triển của Não bộ
Phần 4
http://www.youtube.com/watch?v=51fbtIse9tw&feature=player_embedded
Quá trình phát triển của Não bộ
Phần 5
http://www.youtube.com/watch?v=sypus_IPNAk&feature=player_embedded
Quá trình phát triển của Não bộ

Trả lời

0941018079