Ảnh Khơi nguồn Sức sống mới Khóa 02 tại HCM

Một số hình ảnh tại lớp học Khơi nguồn sức sống mới Khóa 02 tại Thành Phố Hồ Chí Minh 
Xem cả album vào link sau: Click Here

DSC02121

DSC02149

DSC02160

DSC02186

DSC02187

DSC02189

DSC02126

DSC02129

DSC02133

NHẬN XÉT CỦA BẠN

Nhập nhận xét của bạn!
Vui lòng gõ họ tên