VTV 1 – Phỏng vấn Chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân về Khoa học thôi miên