Từ 97kg, cơ thể tôi tự động giảm 11kg mà không hề ăn kiêng hay luyện tập