Tự trị liệu bằng EFT, khỏi viêm tuyến nước bọt, tiểu đường, dạ dày, thần kinh tọa mãn tính