Trị liệu bệnh đau vai và duy trì hoạt động sinh hoạt hàng ngày