Tôi từng bị mất ngủ và đau cổ vai gáy nhiều năm, đã ngủ ngon và hết đau ngay sau khóa học