Tôi thấy nhắc đến EFT, đó là phương pháp gì? Có thể chữa khỏi những loại bệnh gì?