Tôi đã tự trị liệu khỏi gai đau gót chân, đau khớp gối và bệnh trĩ