Tôi đã khỏi đau thần kinh tọa mãn tính, đau vai và bệnh trĩ