Tôi đã khỏi bệnh mất ngủ và đau khớp gối mãn tính gần 20 năm nay

Kể từ ngày học xong tôi đã không hề bị đau hay mất ngủ trở lại   Chị Hoàng Đặng Phước Nghĩa, định cư tại Cộng hòa Czech: “…Tôi bị mất ngủ và đau đầu gối mãn tính đã bị từ gần hai chục năm nay… Bên Tiệp, mùa đông rất lạnh và có lẽ do trước … Đọc tiếp Tôi đã khỏi bệnh mất ngủ và đau khớp gối mãn tính gần 20 năm nay