Tôi có một ký ức đau buồn. Lớp KNSSM có thể giúp tôi xóa bỏ cảm xúc này không?