Báo tienphong.vn – Thực hư thôi miên chữa bệnh tâm thần