Chương trình ĐẶC BIỆT: Thôi miên trị liệu từ xa của Chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân