Thôi miên trị liệu là một liệu pháp khoa học hoàn toàn nghiêm túc