Báo phapluatxahoi.vn- Thôi miên – Sự thật hay chuyện huyễn hoặc (!)