Thôi miên qua tư liệu nước ngoài: Kết hợp thôi miên để chữa bệnh hiểm nghèo