Ông “thôi miên” kể chuyện mua ô tô 18 tỷ như mua rau