Báo VTC News – Thôi miên cứu mạng cô gái xinh đẹp như thế nào? – Kỳ 5