Thôi miên _ Chữa bệnh đau mãn tính nhiều năm không khỏi