Thôi miên – Thoát vị đĩa đệm và hội chứng đau lưng do tâm lý