Thoái hóa đốt sống và những phiền toái từ thoái hóa đốt sống cổ