Thoái hóa đốt sống, thoái hóa đốt sống cổ và cách điều trị