Thôi miên – Trị liệu tăng hiệu quả trong học tập, làm việc và thể thao