Báo news.zing.vn -Tận mắt xem thuật thôi miên ở Hà Nội