Soha.vn – Chuyên gia tâm lý và thôi miên trị liệu Nguyễn Mạnh Quân vạch mặt những “con quỷ ngoại cảm”