Phương pháp chữa bệnh tiểu đường chưa từng có- Đường huyết tự động ổn định từ 15 về 4,3