Phiên bản gốc tiếng Đức, đăng tin về những ca trị liệu đầu tiên bằng phương pháp thôi miên tại bệnh viện trường đại học Lübeck CHLB Đức năm 2001